Ervaringen van geboorte verwerken

Licht op invloed van geboorte

AFSTEMMING OP GEBOORTEVERWERKING

De geboorte van een kind is een wonderlijke en intense gebeurtenis. Wanneer je zwanger raakt, kijk je uit naar het moment waarop jouw kindje ter wereld komt en je het kunt vasthouden en koesteren. Waarschijnlijk vraag je je af hoe dit kindje zal zijn en op wie het lijkt. Een start van een nieuw leven vol hoop en wensen voor een zo’n voorspoedig mogelijke start. Een geheel nieuw spectrum aan ervaringen dat nog voor hen ligt, waarbij de basis door jou als ouder wordt gevormd. Een moment dat veel invloed zal hebben op de rest van een nieuw mensenleven. Een geboorte is een kenmerkende ervaring in ieders leven, waar vaak geen directe herinneringen meer aan zijn. Maar waarvan de invloed vaak onbewust nog wel merkbaar is. Een Luisterkind Afstemming op Geboorteverwerking belicht het geboorteverhaal en draait de ervaring om via heling en verwerking. Voor nieuwe kansen en sterkere hechting.

Geboorte vertelt een verhaal

Geboorte is een kostbaar moment, wat je voor zowel je kindje als jezelf zo mooi en positief wilt zien verlopen. Toch heb je niet altijd volledig de teugels in handen en verloopt het soms anders dan verwacht. Mogelijk kijk je zelfs met enige angst tegen de bevalling aan. En laat de geboorte ook voor je kindje een diepe indruk achter. Elke geboorte vertelt een eigen verhaal, waarbij de moeder en het kindje dit op eigen wijze ervaren. Vaak blijken de omstandigheden rondom geboorte een spiegel voor het verdere verloop van het leven en worden er tijdens de bevalling reeds duidelijke karakterkenmerken getoond. Of laat de ervaring blijvende sporen achter. Het is dan ook een waardevol gebaar om aandacht te brengen naar het geboorteverhaal, zodat kan worden herkend wat jouw kindje en jezelf zo kranig samen hebben doorstaan. Geboortetrauma verwerken door aandacht te geven aan een gevoelige periode met persoonlijke indrukken.

Voor wie stem je af?

De geboorte is een gezamenlijke ervaring tussen een moeder en haar kind. Als moeder geef je leven aan je baby en neem je zelf ook een nieuwe rol aan als zorgdrager voor een optimale start. Ervaringen van vorige levens, de ontwikkeling in de baarmoeder en de geboorte kunnen veel met een kindje doen en vormen de blauwdruk voor het opgroeien. Ook als moeder laat de ervaring met zwangerschap en bevalling vaak een blijvende indruk achter, ongeacht of dit mooi of minder positief is ervaren. In een Luisterkind afstemming op Geboorteverwerking wordt afgestemd op enkel het kind of de moeder, maar doorgaans op een combinatie van beiden. Daarnaast kun je ook een afstemming op je eigen geboorte-ervaring aanvragen. Er wordt dan gekeken welke kenmerken invloed hebben gehad op hoe je zelf in het leven staat. Een mooie kans om te ontdekken wat vanuit de basis nog verwerkt mag worden.

Waarnaar kijkt een afstemming op geboorteverwerking?

In een Luisterkind afstemming op geboorteverwerking blik je terug naar het moment van geboorte. Hoe is deze gebeurtenis ervaren? Wat vond er plaats en wat is hiervan meegenomen in de verdere persoonlijke ontwikkeling en benadering tot het leven? Er kan zelfs zover worden teruggeblikt als het moment van conceptie, waarbij intenties duidelijk worden waarmee de ziel van je kindje – of van jezelf toen jij geboren werd – het leven is aangegaan. Ook de omstandigheden tijdens de zwangerschap worden aangeraakt. Zo verkrijg je een duidelijk beeld over wat zowel moeder als kind nodig hadden, maar wellicht niet geheel is gelukt. Uiteraard wordt zeker de periode van de bevalling en de indrukken van kort daarna belicht. Een uniek kijkje terug in de tijd, toen het wonderlijke verhaal van je eigen leven of dat van je kindje begon. Een ophalen van herinneringen die eerder in vergetelheid zijn geraakt, maar zo bepalend zijn.

Het effect van een afstemming op geboorteverwerking

Een Luisterkind afstemming op Geboorteverwerking helpt om de fysieke en emotionele ervaring te veranderen. In de afstemming keer je terug naar het moment van geboorte en vertel je jouw verhaal. Waar eerder zorgen lagen of de ervaring voor uitdagingen zorgden, beweeg je nu gemakkelijker mee om het verhaal anders te ervaren. Waren er angsten om geboren te worden, dan kan het kindje nu hierin alsnog worden begeleid. Ook als je moeilijk je weg door het geboortekanaal vond, kunnen bemoedigende woorden het soepeler maken. Zelfs support bij een onverwachte inductie of noodzaak tot een keizersnede wordt geboden, door opnieuw de beleving te doorlopen. Wat eerder zwaarder drukte op de start van het leven, zal hierdoor verzachten en ruimte geven aan een nieuwe blik en benadering. De situatie die na de bevalling ontstaat, zal bovendien een nieuwe invulling krijgen. Geboortetrauma verwerken verloopt via een Luisterkind afstemming op zielsniveau.

 

Wanneer vraag je een afstemming aan?

Vaak vormt zich een eerste blauwdruk vanaf moment van geboorte. Hierdoor ontstaan patronen en vormt zich een karakter wat invloed heeft op de verdere ontwikkeling tot volwassen mens. In de kindertijd kunnen zich situaties voordoen, waarbij je in het duister tast over de oorzaak. Ook kun je in jezelf reflecties zien van patronen die de oorsprong vinden in hoe je ter wereld bent gebracht. Een Luisterkind Afstemming op Geboorteverwerking kan worden aangevraagd, wanneer je meer inzicht wilt krijgen over hoe dit bepalende moment in je leven jouzelf of je kindje heeft gevormd.

Situaties waarbij een afstemming kan helpen, zijn:

  • Huilbaby – je baby huilt onbeheersbaar en zonder directe aanleiding voor langere periodes.
  • Uiteenlopende problemen doen zich voor bij oudere kinderen
  • Trauma dat de moeder heeft opgelopen tijdens de bevalling
  • Schuldgevoelens van de moeder jegens het kind over de geboorte
  • Volwassenen die meer willen weten over het eigen geboortemoment
Huilbaby

Photo: Polina Smelova at Pexels

Wie kan een afstemming aanvragen?

Een Luisterkind afstemming op Geboorteverwerking kan worden aangevraagd door specifieke personen die betrokken zijn geweest bij de geboorte. Andere familieleden, als grootouders, ooms, tantes zussen of broers, kunnen geen aanvraag voor een afstemming op geboorteverwerking aanvragen.

  • Eén of beide ouders als het kind jonger dan 10 jaar oud is
  • Eén of beide ouders met toestemming van een kind van 10 jaar of ouder
  • Het kind zelf, als het oud genoeg is om zelf aan te vragen
  • Een volwassene voor zichzelf, om terug te kijken naar de eigen geboorte
  • Een moeder om terug te kijken naar haar bevalling

Vooraf delen van gezinssituatie

Bij het aanvragen van een Luisterkind Afstemming op Geboorteverwerking is het belangrijk dat vooraf een beeld wordt geschetst van de gezinsomstandigheden waarin jouw kindje werd geboren. Zo kan in de afstemming vanuit het juiste perspectief de diepte worden ingegaan. Door enigszins aan te geven hoe het gezin is opgebouwd en hoe zowel de moeder als vader de zwangerschap en bevalling hebben ervaren, wordt de afstemming en de vraagstelling in de juiste context geplaatst. De afstemming is immers niet bedoeld om dergelijke kenmerkende feiten te raden, maar dient om met zowel de moeder als het kind in gesprek te gaan en de ervaring opnieuw te beleven. Zo geef je het verhaal kans om vertaald te worden naar diepere lagen in gevoel, beleving en verwerking. Bovendien dient navraag doen bij eigen ouders als uitgangspunt voor een basisindruk, bij het aanvragen van een afstemming op de eigen geboorte.

Afstemming voor verwerking eigen geboorte

Een afstemming op Geboorteverwerking wordt ook aangevraagd op de eigen geboorte. Weinigen zullen dit doorslaggevende moment in het eigen levensverhaal bewust herinneren. Toch kan het veel zeggen over wie je bent, door te kijken naar hoe jouw leven aanving. Wat heb je ervaren en hoe is dit van invloed op hoe je het leven benadert? Bij een afstemming op de eigen geboorte kun je navraag doen bij je ouders voor een basisindruk dat als uitgangspunt dient voor wie je bent geworden. Echter, door af te stemmen op jouw energie, kun je achterhalen welke indrukken een stempel hebben gedrukt op de vorming van jouw karakter of kwaliteit van leven. Een unieke kans om een blik te werpen op hoe jouw levensverhaal van start ging en wat hiervan niet langer hoeft worden meegedragen. Een verwerking van de eigen geboorte geeft ruimte aan een nieuw begin, nu bewust en vanuit een volwassen perspectief.

Aanvragen van Afstemming op Geboorteverwerking

Ben je benieuwd hoe jouw kindje zijn of haar geboorte heeft ervaren en zijn er indicaties dat hier mogelijk nog een stuk ligt dat verwerkt mag worden? Of wil je zelf in dit stuk geschiedenis duiken en jouw pasgeborene zelf aan het woord laten? Vraag dan een afstemming op Geboorteverwerking aan. Er zal gewerkt worden volgens de Luisterkind Methode waarbij het gesprek in monoloog of dialoog op papier komt te staan. Een waardevolle conversatie met het eerste moment van leven, om heling te brengen aan opgedane indrukken en ontstane patronen. Je ontvangt een begeleidend schrijven voor meer informatie over wat je kunt verwachten van de afstemming en kunt al je vragen stellen waarnaar je benieuwd bent. Vraag jouw afstemming aan door me direct te mailen op info@practiceadora.com of via het onderstaande formulier.

Photo Header: Polina Tankilevitch at Pexels

Vraag hier jouw Afstemming op Geboorteverwerking aan. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op!

12 + 13 =

We gaan zorgvuldig met jouw gegevens om, zoals vermeld in ons privacybeleid.