Aura Reading op afstand

Voor inzicht op jouw persoonlijke groei en ontwikkeling

Aura Reading op Afstand

Een aura reading (op afstand) is een intuïtieve methode om meer inzicht te krijgen. Het toont aan welke energetische invloeden bijdragen aan de vorming van je karakter. Hoe reageer je op uitdagingen en hoe neem je beslissingen die leiden naar een leven in autonomie? Op verschillende thema’s kan jouw persoonlijke uitstraling worden gelezen. Hierbij komt actuele informatie naar voren die spelen op dit thema. Je krijgt inzicht in (reactie)patronen, denkwijzen en oorzaken in hoe jij je tot keuzes en uitdagingen in het leven verhoudt. Kwaliteiten en talenten worden besproken. Evenals hoe ervaringen en invloeden uit het verleden doorwerken in je huidige houding en het benutten van mogelijkheden. Er kan algemeen gelezen worden op de verschillende lagen van de aura zelf. Hierbij wordt vaak ook een zevental chakra’s geraadpleegd. Deze geven meer informatie en een dieper begrip van de energetische ontwikkelingen. Een waardevolle kans om jezelf beter te leren kennen.

Aura reading energetische anatomie

Het menselijk wezen is vormgegeven door een fysiek lichaam, waarbij elk lichaamsdeel als organen, huid, armen en benen, een eigen bewustzijn meedragen. Het energetisch lichaam is hiermee verweven, waarbij een aura het lichaam omgeeft en is opgebouwd uit in ieder geval drie verschillende lagen, namelijk de fysieke laag, de emotionele laag en de mentale laag. Daarnaast is er nog een spirituele laag die dit geheel omhuld. De verschillende auralagen en het fysieke lichaam zijn verbonden en staan in contact met tenminste een 7-tal energiecentra, die de chakra’s worden genoemd. Deze bevinden zich parallel aan de ruggengraat, van stuitje tot top van de schedel. Elk chakra kenmerkt een specifiek concept en staat in verbinding met enkele organen in het lichaam. Met zowel het lichaam, de auralagen als de chakra’s kan gecommuniceerd worden in een aura reading (op afstand), om inzicht te krijgen in de energetisch welzijn en beweegredenen van huidig handelen.

Aura reading op specifiek thema

Wanneer jouw bewustzijn zich verruimt, zul je je willen ontdoen aan psychische ballast en imprints uit het verleden. Deze invloeden hebben immers een uitwerking op je mentale en fysieke welzijn. Een aura reading (op afstand) biedt ondersteuning en inzicht in jouw levensverhaal. Jouw energie vertelt welke positieve kwaliteiten je in huis hebt om verandering te brengen in jouw situatie. Ook toont het wat je belemmert om werkelijk in de richting te groeien van wat je wenst te realiseren. Een reading op specifieke levensthema’s is een waardevolle aanvulling op een Luisterkind Afstemming op thema’s als Kinderwens, Geboortebegeleiding en Geboorteverwerking. Dit biedt aanvullende inzicht in verschillende dynamieken, die uiteindelijk bijdragen aan het vervullen van specifieke wensen. In een aura reading op afstand en thema wordt een bepaalde structuur gehanteerd. Hierdoor bouwt de reading zich op tot een compleet verslag met inzichten over hoe jij energetisch binnen dit thema beweegt.

Reading op Vrouw-Zijn

Ontdek hoe je jezelf als vrouw ervaart en in welke mate dit aansluit bij je eigen beeld over vrouw-zijn. Hoe je vrouwen zag tijdens je jeugd, kan je ontwikkeling tot vrouw op positieve wijze hebben beïnvloed. Het kan echter ook je enthousiasme hebben getemperd.  Culturele, maatschappelijke of familiebepalingen over hoe een vrouw is, komen soms niet overeen met hoe je zelf graag je vrouw-zijn wilt beleven. 

Waat heb je nodig om weer met je eigen visie en kracht te verbinden? Van verschillende kanten word jouw vrouw-zijn belicht om je kernwaarden opnieuw naar boven te halen. 

Mama/Papa Reading

Ontdek hoe je jezelf als moeder (over vader) ziet, wat je ideeën zijn over het moederschap en welke invloeden je hierover hebt meegekregen vanuit je familielijn.

In een aura reading (op afstand) wordt gekeken hoe je tegen het moederschap aankijkt, welke overtuigingen je uit je jeugd en moederlijn hebt meegekregen en wat jij nodig hebt om nog meer in je moederrol te kunnen stappen en werkelijk te voelen hoe jij dit wilt ervaren. Voor aanstaande papa’s kan op het vaderschap worden gelezen.

Relatiereading

Je relatie is de basis voor het vervullen van je kinderwens en het vormen van een gezin. Het is belangrijk dat je elkaar goed kent en weet of en hoe jullie volledig op één lijn kunnen liggen, zodat het gezinsleven helemaal  is zoals jullie dit zelf willen. Inzicht in je relatie, de onderlinge dynamiek en patronen is een goed uitgangspunt voor het evalueren van je kinderwens. 

Een duidelijk beeld ontstaat hoe de relatie is en welke elementen deze eventueel positief of minder bevorderend beïnvloeden. Er wordt gekeken naar hoe jullie met elkaar omgaan, wat de gevoelssfeer is en welke overtuigingen uit je jeugd jullie reacties op elkaar beïnvloeden. We onderzoeen wat je nodig hebt om keuzes te maken die de relatie ten goede komen. 

Gezinsreading

Een gezinsreading kan worden gelezen vanuit twee perspectieven, namelijk gezien vanuit je positie:

  • Als kind in het gezin waarin je bent opgegroeid
  • Als ouder in het gezin je zelf hebt gekregen. 

Er wordt gekeken naar hoe je jouw rol en positie binnen het gezin hebt ervaren en wat het effect is geweest op je eigen ontplooiing als individu. 

Welke invloeden neem je mee naar je eigen gezin? Zijn er dingen die je anders had gewild en hoe verander je dit alsnog? Door oude wonden in jezelf te helen, vraag je hier niet onbewust zorg voor aan je kinderen. 

Creativiteitsreading

Deze reading richt zich op wat de onderliggende kracht is die je meebrengt om je persoonlijke kwaliteiten te realiseren.

  • Is enthousiasme je kracht of kun je altijd op je humor en gevatheid vertrouwen?
  • Komt je creativiteit voort uit je scherpe visie en relativeringsvermogen of stroomt het als vanzelf uit je zorgzame hart?
  • Wat is de bron van je creatieve vermogens en hoe zet je deze naar vol vermogen in?

Een aura reading (op afstand) op creativiteit kijkt naar je uitdagingen hierin en wat je mogelijk zou willen aanpassen. Je grootste kracht kan immers soms ook je grootste valkuil zijn.

Vul het formulier hieronder in, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op!

8 + 3 =

We gaan zorgvuldig met jouw gegevens om, zoals vermeld in ons privacybeleid.