Home » Blog » Bewustwording » Alternatieve Therapie in de Nieuwe Tijd
Alternatieve Therapie in de Nieuwe Tijd

Alternatieve Therapie in de Nieuwe Tijd

door | 25 apr, 2020 | Bewustwording

Op dit moment neemt de Nieuwe Wereld steeds meer vorm aan en blijven veranderingen in perceptie in ontwikkeling. Geleidelijk aan zal hierdoor ook een kentering volgen, waarbij de alternatieve zorgverlening in ere wordt hersteld. Namelijk, alternatieve therapieën die gericht zijn op een meer holistische benadering van welvaart en welzijn. Een Patriarchale samenleving groeit vervolgens toe naar een meer Matriarchale community. Dientengevolge verlegt de focus zich van strijdbaarheid, materiële zaken en winstbejag naar verbinding, zorgzaamheid en harmonie. De nadruk ligt voortaan op het aanleren van vaardigheden voor het behalen van persoonlijk welzijn. Hiervoor is zelfreflectie en erkenning van innerlijke vermogens onontbeerlijk. Menig lichtwerker binnen de alternatieve zorgverlening is reeds volop vertrouwd met bewustzijnsontwikkeling. Ook door anderen zal dit steeds meer in waardering worden genomen. Aangezien steeds meer mensen zich op het spirituele pad begeven, vormt Alternatieve Therapie in de Nieuwe Tijd straks een vertrouwder referentiekader.

In ere hersteld: Alternatieve Therapie in de Nieuwe Tijd

Voordat de wereld overstapte op een voornamelijk door mannelijke energie geleid bestaan, vormde alternatieve zorg de hoeksteen van menig samenleving. Een hoogontwikkelde beschaving kenmerkte zich door harmonie, saamhorigheid en vrede. Men leefde in volledige eenheid met alles om zich heen, de natuur, dieren, elementen en mensen onderling. Natuurlijke gaven als hoog-sensitiviteit, innerlijk weten en capaciteiten in helderziendheid of contact met spirits of overledenen stonden in hoog aanzien. Als gevolg waren mediums doorgaans gewaardeerde leden van hoge bestuursorganen. Bovendien werd er nadrukkelijk beroep gedaan op hun connectie met hogere bewustzijnsniveaus. Zo kon men waardevolle adviezen inwinnen bij beslissingen ten gunste van het welzijn binnen de samenleving. Tevens werden lichtwerkers ingezet om de energie rondom en in dorpen of steden in balans te houden. Waardoor inwoners beschermd waren tegen ongewenste invloeden van buitenaf. Mettertijd beleeft Alternatieve Therapie in de Nieuwe Tijd een herbeleving mettertijd van dergelijke erkentelijkheid.

Vernieuwd perspectief in waarde van leven

Een duidelijke opleving is merkbaar in het ambiëren van gezondere leefstijlen. Biologische, onbespoten voeding van schone akkers krijgen begrijpelijkerwijs de voorkeur. Tevens verlangen mensen steeds meer terug naar eenvoud en opschoning als het aankomt op woonomgeving, werkritme en invulling van vrije tijd. Men ziet in hoe krachtig straling in en rondom woningen de kwaliteit van leven beïnvloedt. Tevens heeft het een uitwerking op de algehele gezondheid. Er is behoefte aan rust, regelmaat en ontspanning. Meer vrijheid is wenselijk in het zelfstandig invullen van werktijden voor het volbrengen van opdrachten. Langzaamaan vindt een verschuiving plaats weg van nadrukkelijke focus op succes en winstbejag. Meer aandacht volgt voor het realiseren van voldoende vrijetijdsbesteding en omgang met dierbaren. Immers, contact en nabijheid van vrienden en familie blijkt zoveel belangrijker dan pragmatische ambities. Via Alternatieve Therapie in de Nieuwe Tijd werk je aan innerlijke processen om een vernieuwd perspectief op leven te krijgen.

Spirituele bewustwording door Alternatieve Therapie in de Nieuwe Tijd

In deze tijd stellen steeds meer mensen zich open voor spiritualiteit. Er bestaat immers meer dan door het oog gezien kan worden. De non-fysieke wereld is zeker een belangrijke aanvulling op het bewuste bestaan. Dit vertaalt zich in contact met overleden en zielskindjes die zijn heengegaan of juist nog willen komen. Spiritualiteit en bewustwording genieten meer interesse en dienen als leidraad bij het vormgeven van een zelfverkozen invulling van persoonlijke levens. Vervolgens groeit de samenleving toe naar een vernieuwd concept, beter afgestemd op persoonlijke behoeften van individu en gemeenschap als geheel. Zo wordt er voortaan bewust gekozen voor stabiele gezinsformaties, adequate zorgverlening en verbinding met alle sociale lagen binnen een community. Tevens krijgen intrinsieke kwaliteiten van mannelijke en vrouwelijke leden kans om hun natuurlijke bijdrage te bieden aan een dynamische balans. Hoog-gevoeligheid classificeert niet langer als afwijkend gedrag, doordat men de kracht en waarde van emoties en gevoeligheid onderkent.

Zijn-cultuur vervangt doen-verwachting

De Alternatieve therapie in de Nieuwe Tijd richt zich op het aanleren van een bewust-ZIJN. Waar hedendaags de nadruk ligt op continu bezig zijn en ambities najagen, verschuift dit naar bewuste aanwezigheid in het ZELF. Vaak ren je zo aan jezelf en eigen behoeften voorbij, dat dit weinig zelfzorg biedt voor wat werkelijk aandacht vraagt. Een doen-houding haalt je bij jezelf weg en legt de verantwoordelijkheid voor je geluk buiten eigen bereik. Door meer te dalen in een ZIJN bewustwording, beweegt wat waardevol is vanuit je wezen in de realiteit. Dit brengt een verruimd gevoel van vervulling en je behoudt als vanzelf een vrijblijvende controle over wat je overkomt. Vanuit zijns-bewustzijn creëer je een stabiele basis voor het verwezenlijken van eigen dromen en wensen. De beweging mag eerst naar binnen gaan, bezinken en dan een weg naar buiten maken. Alternatieve zorgverlening begeleidt je om de verbinding met jezelf te versterken.

Liefde overwint angstbeperking

Een ander bijzonder kenmerk van de Alternatieve Therapie in de Nieuwe Tijd is dat de focus op liefde ligt. Waar eerst volop aandacht lag bij het overwinnen van angsten, verschuift het perspectief nu volledig naar aanleren van zelfliefde. Dit geldt als uitgangspunt voor het verwezenlijken van persoonlijke wensen en verlangens en ondersteunt de balans van het eigen energiehuishouden. Ten grondslag aan de vernieuwde stroming binnen alternatieve zorgverlening, ligt een begeleiding naar liefde, zorg en waardering voor jezelf. Dusdanig ontvang je uiterste zachtheid en begripvolle aanmoediging om dicht bij jezelf te komen. Vervolgens, kun je zo vanuit bezinning mooie nieuwe stappen zetten op je levenspad. Liefde voor jezelf vormt de leidraad naar herstel en persoonlijk geluk en is de drijfveer binnen individuele begeleiding.

Openstellen voor Alternatieve Therapie in de Nieuwe Tijd

In de nieuwe tijd die zich aan het vormen is, bemerk je vanzelf een verschuiving richting erkenning van alternatieve zorg. De tijd is aangebroken waarin hooggevoeligheid, energetische communicatie en intuïtieve begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling weer volop in schijnwerpers wordt gezet. Het oordeel over vrouwelijke kwaliteiten als intuïtie, gevoeligheid, spirituele interesse en ontvankelijkheid verdwijnt langzaamaan uit beeld. Het gevoel vindt een plek aan de onder- en behandeltafel, waarbij rationele doortastendheid plaats maakt voor bezinning en heling van ontkende emoties. Mooie nieuwe ontwikkelingen die van een wereldse samenleving opnieuw een saamhorig en hecht geheel maakt. Van dualiteit, beperkende diagnoses en gescheidenheid beweeg je zo vanzelf naar herkenning van bewustzijn, individuele talenten en eenheid. Bovendien ontstaat er een gezonde en eerbiedige verstandhouding met alles wat leeft in en buiten jezelf. Een mooi vooruitzicht wat nu binnen handbereik ligt.

Over Tamara Muller

Ik breng graag meer bewustzijn binnen het geboorteproces, zodat ook jij je kinderwens kunt vervullen en volledig de vrouw kunt zijn die je wilt zijn.

Gerelateerde artikelen

Energie voor 2017

Energie voor 2017

De Energie voor 2017 Een nieuw jaar is weer van start gegaan en daarmee begint eveneens weer het vormgeven aan nieuwe ideeën en verlangens. Een...

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin