Home » Blog » Bewustwording » Escape from Loss

Escape from Loss

door | 2 jan, 2018 | Bewustwording

ENERGIE VOOR 2018

Meditatie op het nieuwe jaar

2018

Escape from Loss

Het nieuwe jaar is weer begonnen en uiteraard is het dan prettig om een indruk te krijgen van wat dit jaar gaat brengen. Elk jaar heeft een eigen dynamiek, nieuwe energie die je door alle gebeurtenissen zal leiden. Door hierop af te stemmen, brengt dat opheldering en mooie vooruitzichten.

Als ik inzoom op het thema van het nieuwe jaar, krijg ik gelijk de woorden ‘Escape from Loss’ te horen. Als ik vraag op welke manier dit zich uit, krijg ik als eerste beeld een vrouw te zien, die bepaalde zaken uit haar ruimte probeert los te krijgen; ze is verdrietig, maar vastberaden. De dingen die ze niet langer meer wil, betreffen oude verhalen, overtuigingen die haar belemmeren, oude emoties, angsten, oordelen. Ze herinnert zich hoe al deze energieën haar hebben beïnvloed, gestuurd en hebben weggehouden bij wat ze wilde ervaren, leven, geven. Ze realiseert zich hoeveel erdoor verloren is gegaan, wat het verlies is dat het heeft gebracht. En ze is niet langer bereid dit nog langer een rol te laten spelen. Ze heeft er duidelijk genoeg van, het is oud, het is over, voorbij… Niet meer!

Ze wil er vrij van zijn en haar leven opnieuw een vorm geven. Ze is er nu los genoeg van om in een nieuw verhaal te stappen; één die haar recht aandoet, haar de vrijheid geeft om te bieden wat ze heeft, te tonen wie ze is, zonder de angst op veroordeling, of dat oordelen die onwaar zijn, haar nog langer weerhouden, terugzetten in onzichtbaarheid of terughoudendheid. Het heeft lang niet meer het effect op haar dat het zo lang heeft gehad. De overtuigingen, aannames, veronderstellingen die over haar heen worden gezet, als een waarheid over wie ze is of hoe ze hieraan moet voldoen, hebben geen kracht meer. Geen bestaansrecht zal ze het nog langer geven; ze bepaalt zelf wat waar is, in elke beweging die ze maakt, elke stap die ze zet, elk woord dat ze spreekt, elke vorm van affectie die ze geeft.

HAAR waarheid over haarzelf telt, niet die van een ander.

Er kan van alles gedacht worden, geroddeld, gecommuniceerd, bedacht, verzonnen,.. niks van dat alles zal nog langer haar beïnvloeden om niet haarzelf te zijn zoals zij dit kiest. Door alle onwaarheden heen zal zij dit jaar haarzelf neerzetten, aanwezig zijn, doorzetten. Geen verliezen worden meer geaccepteerd. Niks hoeft meer nog langer verloren te worden, of onbeleefd te blijven. Het beleven en leven van elke dag, elk moment, elk aspect van leven, zoals zij dit kiest. Bevrijd van de angst op oordeel, aanval, verwijt, of insinuatie, in welke vorm of mate dan ook.

Het verlies is genoeg geweest. En de winst zo groot, als het kan worden vrijgegeven. Voor zij heeft loyaliteit aan haar ZELF gevonden, haar eigen waarheid over haarzelf, haar toewijding aan haar eigenheid en zal zich door niets of niemand nog laten wegleiden hiervan. Er zit veiligheid, troost, vreugde en oneindige schoonheid in het trouw zijn aan de eigen innerlijke waarde en waardering, bij het ZELF te blijven en het respect, bewondering en eerbied hiervoor op te eisen. De persoon zie ik niet langer beangstigd om haarzelf te tonen, want ze heeft geleerd haar grenzen te zetten, haar kracht te dragen, haar verweer uit te spreken. NEE – tegen oordeel, onwaarheden, onterecht gedrag haar kant op. Ze staat voor haarzelf, sterk en uitgesproken. Zij zet haar grenzen neer, maakt duidelijk wat waar is en eist erkenning. Ook als dit haar omgeving verwart of tegenstaat.

Ze is niet langer bereid het verlies te dragen, dat het verhullen van haar stralende kracht haar eerder heeft opgeleverd. Ze breekt hieruit los, bevrijd van deze last die op haar rust, die als gewichten haar energie omlaag trokken en haar beletten volop vier zichtbaar te staan. Zij bepaalt nu de omvang van haar ruimte. Haar energie, haar lichaam, haar waarheid. Het verdriet mag zakken, wegstromen en zijzelf zal tevoorschijn komen, precies zoals zij dit kiest.

Het nieuwe jaar nodigt uit tot het nu volledig afwerpen van oude ballast. Wat niet meer werkt, mag weg. Het heeft geen vat meer op je nieuwe hoedanigheid. Het werk is gedaan en nu volgt het vieren van nieuwe mogelijkheden. Het voelt als een bevrijding van oude verhalen, iets wat daadwerkelijk niet langer meer een realiteit is. Ondanks dat er nog verdriet op zit en dit zeker aandacht en heling vraagt, is er een duidelijke tendens merkbaar dat een nieuw verhaal van start zal gaan. Een voltooiing van een ellenlang levensproces, dat uitstrekt voorbij aan al je huidige levensjaren zelfs. Je bent nu aan het einde gekomen en daarmee gelijk aan een nieuw begin.

Het nieuwe jaar toont vreugde, viering en ontdekken van verrassende ervaringen. Alles wordt als nieuw aan je aangeboden, alsof er een scheiding plaatsvindt tussen wat geweest is en wat wacht. Het oude is daadwerkelijk straks oud,… en weg. Oude jassen zijn afgedaan, en de lente wacht, … zonder nieuwe ongemakkelijke jassen. Het is vrij en vrolijk, zonnig. Het mag nu allemaal anders, zonder belemmeringen, irritaties, volgens een bepaald ‘mode’-beeld. Je bent vrij om te dragen wat je wilt, wat je zelf aantrekt om je goed in te voelen, te ervaren, te proeven aan de mogelijkheden, de vruchten die er te vinden zijn. Het zet je niet langer klem, alles is wat het is, bedoeld als ervaring, oefening, uitdaging. Speels en liefdevol, … verbonden, doch vrij. Geen begrenzingen, tenzij jijzelf deze aangeeft.

Het nieuwe jaar, 2018, biedt tal van cadeautjes – omdat jij deze zult kunnen en willen ontvangen. Je staat meer open voor het toelaten van mooie ervaringen, attenties en genegenheden. Dat is het resultaat van eerdere beproevingen, ‘the fruits of hard labour’. Laat deze je voeden en bijdragen aan de algehele (fysieke, mentaal/emotionele en spirituele) gezondheid dit jaar. Haal naar je toe wat je altijd al zo graag had willen ervaren. De weg ligt open nu…

Haal alles wat je wilt uit dit jaar!

Over Tamara Muller

Ik breng graag meer bewustzijn binnen het geboorteproces, zodat ook jij je kinderwens kunt vervullen en volledig de vrouw kunt zijn die je wilt zijn.

Gerelateerde artikelen

Welcome Spring

Welcome Spring

Welcome Spring Sit and rest, And calm your troubled mind Sunk before in winter darkness, now notice the gentle light For just like little seedlings,...

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin