Home » Blog » Bewustwording » Terugkeer van de Matriarch en Eerbied voor de Vrouw
Terugkeer van Matriarch en Eerbied voor de Vrouw

Terugkeer van de Matriarch en Eerbied voor de Vrouw

door | 6 apr, 2020 | Bewustwording

Terugkeer van de Matriarch – eerbied voor de vrouw

De terugkeer van de Matriarch en daarmee hersteld eerbied voor de vrouw is in opmars. In aanloop van dit nieuwe jaar, het jaar 2020, was ze reeds voelbaar: de aanwezigheid van de Matriarch. In een meditatie kwam ze heel krachtig naar voren en gaf ze aan reeds haar intrede op energetisch niveau in de globale samenleving te maken. Ze heeft voor vele eeuwen een stap terug moeten nemen om ruimte te maken voor Patriarchale invloeden. De verering en waardering voor het vrouwelijke kende een genadeloze vernietiging. Als gevolg deelden vele generaties vrouwen en moeders ervaringen van verdriet, schaamte, schuld en pijn op gebied van geboorte, emoties, mentale en fysieke gezondheid en seksualiteit. Welke tevens de man zelf in een positie van afstandelijkheid en ontkenning van innerlijke gevoelens en oprechtheid heeft gebracht. De tijd is aangebroken dat dit hersteld wordt, met de terugkeer van de Matriarch en eerbied voor de vrouw.

Herstel voor moeder Aarde

Met de terugkeer van de Matriarch en eerbied voor de vrouw, vindt ook moeder Aarde herstel. GAIA is een zachte en gelijktijdig krachtig, vrouwelijke energie. Ze mag weer erkend worden als een ademende, bewuste persoonlijkheid, waar in liefde en waardering voor wordt gezorgd. Ze gaf de mensheid kans om zichzelf te ontdekken als scheppers van een eigen bestaan en het wordt steeds duidelijker dat hierin een grote verschuiving mag plaatsvinden. Natuur mag weer rijkelijk bloeien. De samenleving met dieren krijgt een nieuwe vorm, waarbij hun natuurlijke leefomstandigheden in ere worden hersteld. En de mens zal opnieuw zorgzaam met moeder Aarde omgaan en haar erkennen als bron van al het leven. De focus ligt niet langer op het vergaren van meer dan je nodig hebt om een goed leven te hebben. Daarentegen verschuift de aandacht naar verbinding, vervulling en koestering van waardevolle geschenken die GAIA het leven geeft.

Vrouw als vrouw, niet als man

De vrouw is lange tijd onderdrukt en misbruikt geweest op alle vlakken van haar vrouwelijkheid. Ze is uit haar element gehaald, waardoor haar waarlijk vrouwelijke natuur verloren ging. Veel vrouwen ondervinden hierdoor problemen met vruchtbaarheid of vertrouwen moeilijk op hun lichaam. De verbinding met de eigen vrouwelijke schoonheid en sensualiteit raakte buiten beschouwing. Dit bemoeilijkt het natuurlijk verbinden met moederlijke instincten. Immers, intuïtie en gevoel zijn veelvuldig tot laagwaardige en onzinnige kwaliteiten bestempeld geraakt. Doordat hier nauwelijks eer of waardering aan wordt gegeven, is er steeds minder natuurlijke vrouwelijkheid. Bovendien volbrengt de moeder doorgaans het grootste deel van alle taken. En wordt nu zelfs verwacht dat ze volledig zelfredzaam is, zowel emotioneel als financieel. ‘Gelijke’ rechten stellen de verwachting om zich ‘als een man’ te gedragen. De waarlijk vrouwelijke natuur krijgt met de terugkeer van de Matriarch en eerbied voor de vrouw weer kans om te ontboezemen.

De moeder in ere hersteld

Nu de terugkeer van de Matriarch en eerbied voor de vrouw in opmars is, wordt ook de moeder in ere hersteld. Het is tijd dat de vrouw weer volop vrouwelijk is, zoals zij dit zelf verlangt. Zij behoort de tijd en ruimte te krijgen om werkelijk zorgzaam te kunnen zijn voor haar gezin, in rust en waardering. Het is haar keuze hoe ze haar leven als moeder vormgeeft en welk gevoel zijzelf hierin wil leggen. Haar rol als brenger van nieuw leven, wordt in ere hersteld en bewonderd. Haar zorg en liefdevolle krachten behoren opnieuw geëerbiedigd te worden, omwille van de invloed dat zij heeft op nieuw leven en de ontwikkeling van de samenleving. ‘Moeder’ hoort niet langer ergens meer een beladen begrip te zijn. Daarentegen zal de vrouw worden geëerd als bron, waaruit elk levend mens voortkomt en beschouwd als een geschenk, eerder dan een toegeëigend bezit.

Gesteunde opvoeding van kinderen

Het vrouwelijke is ontvankelijk en behoort dientengevolge te ontvangen: liefde, steun, waardering, bewondering, zorg en eerbied. Veel moeders zijn op zichzelf aangewezen in de opvoeding van hun kinderen. En worstelen met het kunnen bieden van goede zorg voor hun kindjes. De aandacht ligt dan vaak zo nadrukkelijk op overleven, dat bewust leven haast erin verloren gaat. Een verstoten verbinding met jezelf, zorgt in vele generaties voor emotionele afstandelijkheid tot het moederschap. Met als gevolg een eerder mentaal pragmatisch handelen, dan liefdevol samen genieten van mooie ervaringen. Veel van een bewust ervaren van de kindertijd gaat hiermee ongemerkt voorbij. Het moederschap is voor veel generaties aan vrouwen moeizaam, plichtsmatig en verstoken van werkelijke vervulling geweest. Met de terugkeer van de Matriarch en eerbied voor de vrouw zal een gesteunde opvoeding van de kinderen tot stand komen, waarbij moeders hulp ondervinden. Zo hoeven zij gevoelsmatig niets van het moederschap te missen.

Vrouwelijke seksualiteit in eigendom

Naast het moederschap is de vrouw eveneens generaties lang bespot, vernederd en eerloos benaderd in haar seksualiteit. Veel vrouwen zijn nauwelijks nog in verbinding met een natuurlijke beleving van sensuele en seksuele verlangens en behoeften. Juist eerder geneigd om dit te verhullen, uit schaamte of angst om hierin misbruikt of vernederd te worden. Werkelijk in eigen vrouwelijke seksuele kracht te staan, wordt bovendien al snel negatief bestempeld. Met de terugkeer van de Matriarch en eerbied voor de vrouw neemt de vrouw haar seksuele energie terug in eigendom. Zij zal de wereld voeden door haar liefde te delen met bewust gekozen partners en nieuw leven voortbrengen volgens een nieuwe traditie van waarlijk vrouwelijke, seksuele kracht en waardigheid. De keuze hoe zij zich presenteert zal, zoals betaamd, bij haar liggen in volledig eerbetoon aan haar persoonlijke seksuele natuur. Vrouwelijke seksualiteit behoort slechts haarzelf toe en wordt opnieuw in volle waardering geëerd.

Collectieve beslissingen volgens Intuïtie

Met de terugkeer van de Matriarch en eerbied voor de vrouw vindt tevens de waardering voor de intuïtie een opleving. Deze vrouwelijke kracht zal de leidraad worden voor collectieve beslissingen, ten bate van de samenleving. Voorbij het pragmatisch denken en rationeel beredeneren, bepaalt het gevoel in de Nieuwe Wereld de bewandelde koers. Waar deze kracht nu nog vaak wordt beschouwd als emotioneel, ongeloofwaardig en weinig gebaseerd op feiten, neemt de vrouw hiermee straks opnieuw de positie van gewaardeerde raadgever in. Vanuit het gevoel ontstaan het inzicht en de voeding voor vernieuwde leefstijlen binnen de samenleving. Intuïtieve ideeën en oplossingen zullen voorbij aan het rationele denken ontstaan en ten behoeve van de gehele gemeenschap worden voorgedragen. Dientengevolge zal harmonie en creativiteit doen opleven, waar ieder mens bij gebaat is voor het zelfstandig mogen vormgeven van het eigen leven.

Vrouwelijke en Mannelijke energie in elk mens

Het Vrouwelijke en Mannelijke aspect is in elk mens aanwezig. Naarmate deze energieën in zowel de vrouw als de man in balans komen, ontstaat er rust en vrede. De terugkeer van de Matriarch en eerbied voor de vrouw brengt deze verschuiving tot stand. Hierdoor ligt de focus niet langer op hetgeen buiten onszelf bereikt moet worden, maar op wat binnenin onszelf mag worden gewaardeerd. Vrouwelijke kernwaarden als saamhorigheid, zorgzaamheid en verbinding nemen het voortouw en creëren een geheel nieuwe samenleving. Daardoor kent elk mens een berusting om niet langer vanuit strijd of prestatiedrang te functioneren. Liever wordt de voorkeur gegeven aan ontspanning, bewustwording, verwondering en creativiteit om elk moment in te vullen met zinvolle voldoening. In gezelschap van gelijkgestemden, die samenwerken om een waardevol bestaan in harmonie met alles wat leeft te realiseren. De Nieuwe Wereld vindt haar intrede met de terugkeer van de Matriarch en eerbied voor de vrouw.

Over Tamara Muller

Ik breng graag meer bewustzijn binnen het geboorteproces, zodat ook jij je kinderwens kunt vervullen en volledig de vrouw kunt zijn die je wilt zijn.

Gerelateerde artikelen

Welcome Spring

Welcome Spring

Welcome Spring Sit and rest, And calm your troubled mind Sunk before in winter darkness, now notice the gentle light For just like little seedlings,...

lees verder
Escape from Loss

Escape from Loss

ENERGIE VOOR 2018 Meditatie op het nieuwe jaar 2018 Escape from Loss Het nieuwe jaar is weer begonnen en uiteraard is het dan prettig om een indruk...

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin