Home » Blog » Geboorte » In volwassen zelfwaardering komen
Volwassen zelfwaardering

In volwassen zelfwaardering komen

door | 25 jun, 2020 | Geboorte

In volwassen zelfwaardering komen

Krachtige ontwikkelingen zijn in wording en dit kan onrust geven of onzeker maken. Juist nu is het daarom zo belangrijk om innerlijke rust in jezelf te vinden. De beweging mag namelijk naar binnen worden gemaakt, om zo vanuit heuse zelfbeschikking keuzes voor je leven en gezondheid te maken. Door binnenin jezelf de onrust te sussen, geef je immers kracht aan eigen autonomie en mag aangeleerde kinderlijke afhankelijkheid of toegeeflijkheid worden geheeld. Volwassen zelfwaardering mag gevoed worden, om zo soeverein in eigen energie te komen staan. Dientengevolge, ondersteunt dit het zelfstandig invullen van het ouderschap in samenwerking met het wenskindje dat bij je wil komen. Bovendien, is een nieuwe groep lichtkinderen afwachtend om hun weg naar het leven te maken. Om ouders te kiezen die werkelijk in volledige acceptatie van hun eigen wezen durven staan. Geleide helingmeditaties op het Collectief Bewustzijn helpt hierbij om het menselijk bewustzijn te verhogen.

Moedergodin en Goddelijke Vader komen samen

Een eerder beeld toonde me hoe de Moedergodin en Goddelijke Vader samenwerken en op gelijkwaardige voet komen te staan. Het is niet langer meer verering van de Goddelijke Vader, ten koste van de Godin en moederenergie. En evenmin is het zo dat nu met de intrede en terugkeer van bewuste moederenergie, de Moedergodin een meer prominente rol inneemt ten opzichte van de Goddelijke Vader energie. Beider energieën komen namelijk steeds verder in balans en werken samen in het stabiliseren van de menselijke energie op Aarde. Het Collectieve Bewustzijn bevond zich rond maart van dit jaar nog in een kinderlijke afhankelijkheid, gevoed door angst en onzekerheid. Er heerste immers een onvolgroeide overtuiging over het mogen verwelkomen van zelfstandige soevereiniteit. Echter, de Mother Goddess of Moedergodin en Goddelijke Vader moedigen nu samen aan om in eigen kracht te gaan staan. Zo brengen ze heling voor het rijpen van volwassen zelfwaardering en autonomie.

Volwassen zelfwaardering in wording

De Mannelijk en Vrouwelijk energie is lange tijd ontregeld geweest, waarbij de moederenergie eeuwenlang in diskrediet is geraakt. Als gevolg heeft dit een ontregelende uitwerking gehad op vrouwen in hun sensualiteit en moederrol. Ook mannen hebben hierdoor een deel van henzelf afgewezen en zijn in een vals gevoel van heerschappij gestapt. Echter, met de aanwezigheid van de Mother Goddess ervaren we energetisch opnieuw een warme moederlijke zorgzaamheid. Deze hebben beide seksen zo zeer moeten ontgelden. Deze energie wordt nu niet langer ondergeschikt noch verheven gesteld aan de vaderlijk, mannelijk en goddelijke energie. Hierdoor helen innerlijke kwetsuren bij mensenkinderen over meerdere generaties, met terugwerkende kracht. En komt het Collectieve Bewustzijn van de mensheid steeds verder in volwassen autonomie te staan. Het beeld toont de mens nog deels gehurkt, doch aftastend en steeds verder bewust van het vermogen tot eigen zeggenschap. Een duidelijke ontwikkeling tot zelfbeschikkingsrecht als soevereine wezens.

Heling op globaal niveau

In het beeld van de helingmeditatie komen de Moedergodin en Goddelijke Vader in eerste instantie hand in hand naast elkaar staan. Vervolgens straalt een zachte, warme en lichtroze energie van hen uit, waarna ze tegenover elkaar komen te staan. De aardbol bevindt zich tussen hen in, waarnaar ze via hun handen eenzelfde roze, liefdevolle troost en helende energie uitzenden. Voor heling van angsten, innerlijke patronen, opgebouwd vanuit pijn en verlatenheid en vertrouwen over eigenwaarde en volwassen zelfwaardering. Enkel een uitstralen van liefde, zorgzaamheid en aanmoediging om in eigen kracht en autonomie te mogen ontwaken. Dusdanig helpen ze het menselijke bewustzijn op innerlijke kindstukken te helen. Welke door eeuwenlange disconnectie tussen het mannelijke en vrouwelijke voorbeeld over vele generatie aan kinderen tot in volwassenheid heling behoeven. Nu dit geboden wordt, hervinden veel mensen hun zelfbeschikkingsrecht vanuit herwonnen volwassen zelfwaardering.

Komst van nieuwe golf bewuste geboortes

De mannelijke en vrouwelijke energie komen in verhoogd bewustzijn zichtbaar steeds verder in balans. Daaruit volgt gelijk de mogelijkheid tot het inbrengen van een nieuwe golf aan bewuste geboortes. Veel bewuste wenskinderen wachten namelijk op het juiste moment om geboren te worden. Dit zijn kinderen, met een duidelijke stabiliteit en boodschap. Deze wordt via hun energetisch trillingsniveau uitgedragen en vormt een nieuw uitgangspunt ter verhoging van het menselijke bewustzijn. Begrijpelijkerwijs, verlangen deze lichtkinderen van hun wensouders dat zij zichzelf volledig in balans brengen. Zo mogen ze bewust kiezen voor volwassen zelfwaardering en volledig in zelfacceptatie komen over wie zij zijn als mens. In zowel hun glorieuze uitingen als tekortkomingen. Ouders die zich geroepen voelen om deze kinderen te begeleiden, mogen in bescheidenheid bij zichzelf terugkomen en innerlijke dualiteiten doorwerken. Zo word je een stabiel en evenwichtig persoon, die de weg vrijmaakt voor de komst van deze grote groep lichtkinderen.

Krachtige energie aan potentiële bewustwording

Bewuste wensouders worden verzocht zich open te stellen op de komst van deze kinderen, voor begeleiding van hun energie. Een zekere mate van bescheidenheid maakt zich kenbaar, een gevoel van erkenning en eerbied jegens de energie die deze kinderen naar Aarde brengen. Een buiging vanuit eerbied en bewondering. Naast dankbaarheid over de grootsheid van het menselijk potentieel, dat ze tonen en in elk mens aanwezig is. Deze energie brengt veel verandering en draagt bij aan heuse ontwikkeling tot een nieuwe manier van leven en bewustzijnsbeleving. Hun komst dient duidelijk als uitnodiging om helemaal tot inkeer te komen en diep in jezelf aan kwetsuren en onzekerheid te werken. Je mag in volledig volwassen zelfwaardering staan en je energie in balans brengen. Dit nodigt de komst van deze nieuwe golf aan bewuste geboortes uit. Zij weten precies welke ouders hun hierbij kunnen helpen. Zelfwaardering vervangt voormalige gevoelens van zelfverwijt en -verloochening.

Volwassen zelfwaardering als bewuste keuze

Als wensouders voel je je mogelijk geroepen door de komst van deze lichtkinderen. Jullie mogen nu bewust kiezen voor het herstellen en verhogen van de eigen energietrilling. Binnen de Adoula begeleiding staat het concept KEUZE centraal. Door bewustwording over het feit dat je eigen keuzes mag maken, ontstaat de mogelijkheid tot het zelfstandig vormgeven aan je leven. Je stapt in een autonomie van zelfbeschikking en kunt je eigen realiteit scheppen. Juist het idee dat je zelf mag beslissen over welke realiteit je wilt ervaren, geeft je de aanmoediging om tot volwassen zelfwaardering te komen. Zolang je ervanuit gaat dat je er zelf weinig over te zeggen hebt, blijf je in een kinderrol hangen van volgzaamheid en gehoorzaamheid. Zodra je echter werkelijk beseft dat energie jouw bewustzijn dient, kun je keuzes in eigen autonomie nemen. Het maakt je bewust dat jij als persoon meetelt en waarde te bieden hebt.

Over Tamara Muller

Ik breng graag meer bewustzijn binnen het geboorteproces, zodat ook jij je kinderwens kunt vervullen en volledig de vrouw kunt zijn die je wilt zijn.

Gerelateerde artikelen

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin