Voorbereiding op het moederschap

Optimaliseer je leven voor een gelukkige start als gezin
Afspraak maken

Ben ik volledig vrouw in eigen kracht?

In welke mate leef jij je vrouw-zijn zoals je zelf wilt? Ervaar je jezelf krachtig, vrouwelijk, vanuit gevoelskracht, intuïtie, zorgzaamheid, zonder jezelf tekort te doen?

Hoe zie ik mezelf als mama?

Wat zijn je innerlijke eigenschappen, kwaliteiten en unieke kenmerken van jouw moederschap? Wat wil je hierin zelf ervaren?

Is mijn relatie er klaar voor?

Lig je op één lijn met mijn partner, wat betreft jullie kinderwens, ouderschap en gezinsleven? Hebben jullie hetzelfde voor ogen of is er nog iets nodig?

Geschreven communicatie ter voorbereiding op het moederschap

Veel aspecten van het leven dragen bij aan hoe je jezelf als persoon ontwikkelt. Zijn alle omstandigheden immers reeds optimaal om een kindje in je leven te verwelkomen? Ken je jezelf als de vrouw die je van nature bent? Wat zit hier nog voor en hoe kun je dichterbij je eigen ideaal komen? Je kunt kijken naar je fysieke, mentale of emotionele gezondheid om te zien wat je nodig hebt om jezelf helemaal gezond en rustig aan je nieuwe rol over te geven. Ook is het uiteraard belangrijk dat jij en je partner eenzelfde toekomstbeeld voor ogen hebben en samen dit nieuwe avontuur aan kunnen gaan. Door inzicht te krijgen in je privésituatie, je werk en gezondheid kun je gericht toewerken naar het vervullen van je kinderwens. Een duidelijk beeld over je eigen vrouw-zijn en moeder-zijn en welke overtuigingen je hierover hebt meegekregen uit eerdere generaties, helpt je verder dichterbij je eigen verlangen te komen, om het moederschap helemaal vanuit eigen vrouwelijke kracht te beleven.

Krachtige fundering

Het gezinsleven waarin je bent opgegroeid beïnvloedt voor een groot deel je ervaring van het leven. Wat neem je hiervan mee je relatie en het moederschap in? En wat zie je liever anders?

Zelfverkozen toekomst – Er is moedige zelfreflectie nodig om te zien in hoeverre jouw hartverlangen reeds wordt geleefd. Dit vormt een krachtige basis die het mogelijk maakt een gezinsleven te creëren dat aansluit bij jouw unieke wens. Inzicht in wie je bent en wat je nodig hebt om dichterbij jezelf te blijven, maakt het mogelijk om vanuit rust en vertrouwen in jezelf en je relatie, zorgvuldig en bewust voor te bereiden op de komst van je kindje. Bekijk wie je bent als vrouw, als moeder, wat je verlangt in je relatie en hoe jullie als gezin willen zijn. Wat is er nog nodig voordat je droom verwezenlijkt wordt? Dit leidt tot krachtige keuzes, die weergeven wat jij voor je gezin wenst te realiseren.

De komst van je kindje vraagt om een stabiele, harmonische en verbonden basis.

Realiseer dit door oprecht en liefdevol te kijken naar je verlangens, je relatie, je leven en vooral jezelf

Wanneer je je bewust wilt voorbereiden op de komst van je kindje, is het belangrijk om naar alle aspecten van je leven te kijken. Of je je fysiek al krachtig voelt, of je ideeën over ouderschap en het vervullen van de kinderwens al op één lijn ligt met je partner, maar ook of je als vrouw al toe bent aan het moederschap. 

Reading voor inzicht – door middel van een reading kan heel gemakkelijk op je energie worden afgestemd. Hierin ligt alle informatie opgeslagen over hoe je tegen dit hartverlangen aankijkt. Invloeden die nog in de weg staan, kunnen zo worden belicht en je kunt ontdekken wat je nog nodig hebt om daadwerkelijk de stap naar moederschap te nemen. Mogelijk spelen er nog dingen waar je niet direct weet van hebt en dan is het handig om hier mee aan de slag te gaan. Zo kunnen twijfels, angsten en onzekerheden worden weggenomen en kun je je samen met je partner op het vervullen van je kinderwens gaan richten.  

Vrouw zijn in eigen recht

Inzicht in je eigen vrouwelijkheid zal tevens aangeven hoe andere aspecten van je leven hierop kunnen aansluiten.

Bewust van uniek moederhart

Inzicht in je moederrol en de invloeden vanuit familielijn of cultuur brengen je dichterbij je natuurlijke verlangen

Samen ouders worden

Inzicht in je relatie geeft handvatten voor het realiseren van nestwarmte voor de komst van jullie kindje

Wat prachtig, wat liefdevol en zo herkenbaar…
Ik heb het nu 1 keer gelezen. Wat ben je ver/diep gekomen. Alsof je met een zaklantaarn in mijn hart scheen. En gevoelens hebt belicht waar ik me wel van bewust was, maar ze niet kon plaatsen. Zo mooi, zo waardevol. Je hebt mij als persoon fantastisch gelezen en me handvatten gegeven om verder mee te gaan. Dankjewel.

Lotte, 44 jaar

Wauw!! Hoe doe je dit!!! Ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik heb zitten huilen als een klein kind! Zo eng hoe goed je mijn gevoel omschrijft!

Echt super lief van je dat je dit wilde doen!! Maar wauw echt knap en ben zo benieuwd hoe je dit doet, weet, voelt…

Amanda, 30 jaar

Opties voor readingen

Om jezelf volledig met je kinderwens te verbinden, is het belangrijk om je leven onder de loep te nemen. Inzicht in je vrouw-zijn, hoe je aankijkt tegen het moederschap, of je relatie reeds toe is aan deze nieuwe stap, je gezondheid en persoonlijke situatie, zal bijdragen aan het kunnen bijsturen en aanpassen van de omstandigheden, om zo een kindje in je gezin te kunnen ontvangen. Een reading kan je tonen wat nog nodig is om alles volgens eigen vindingrijkheid vorm te geven, waardoor een kindje bij je kan komen.

Reading op Vrouw-Zijn

Ontdek hoe je jezelf als vrouw ervaart en in welke mate dit aansluit bij je eigen beeld over vrouw-zijn. Hoe je vrouwen zag tijdens je jeugd, kan je ontwikkeling tot vrouw op positieve wijze hebben beïnvloed. Het kan echter ook je enthousiasme hebben getemperd. Culturele, maatschappelijke of familiebepalingen over hoe een vrouw is, komen soms niet overeen met hoe je zelf graag je vrouw-zijn wilt beleven.

Wat heb je nodig om je weer met je eigen visie en kracht te verbinden? Van verschillende kanten word je vrouw-zijn belicht om je kernwaarden opnieuw naar boven te halen.

Gezinsreading

Een gezinsreading kan worden gelezen vanuit twee perspectieven, namelijk gezien vanuit je positie als kind in het gezin waarin je bent opgegroeid, maar ook vanuit je positie als ouder in het gezin dat je zelf hebt gekregen. Er wordt gekeken naar hoe je jouw rol en positie binnen het gezin hebt ervaren en wat het effect is geweest op je eigen ontplooiing als individu.

Welke invloeden neem je mee naar je eigen gezin? Zijn er dingen die je anders had gewild en hoe verander je dit alsnog? Door oude wonden in jezelf te helen, vraag je hier niet onbewust zorg voor aan je kinderen.

Mama/Papa Reading

Ontdek hoe je jezelf als moeder (of vader) ziet, wat je ideeën zijn over het moederschap en welke invloeden je hierover hebt meegekregen vanuit je familielijn.

Er wordt gekeken hoe je tegen het moederschap aankijkt, welke overtuigingen je uit je jeugd en  moederlijn hebt meegekregen en wat jij nodig hebt om nog meer in je moederrol te kunnen stappen en werkelijk te voelen hoe jij dit wilt ervaren. Voor aanstaande papa’s kan op het vaderschap worden gelezen.

Relatiereading

Je relatie is de basis voor het vervullen van je kinderwens en het vormen van een gezin. Het is belangrijk dat je elkaar goed kent en weet of en hoe jullie volledig op één lijn kunnen liggen, zodat het gezinsleven helemaal is zoals jullie dit zelf willen.Inzicht in je relatie, de onderlinge dynamiek en patronen is een goed uitgangspunt voor het evalueren van je kinderwens. 

Een duidelijk beeld ontstaat hoe de relatie is en welke elementen deze eventueel positief of minder bevorderend beïnvloeden. Er wordt gekeken naar hoe jullie met elkaar omgaan, wat de gevoelssfeer is en welke overtuigingen uit je jeugd jullie reacties op elkaar beïnvloeden. We onderzoeken wat je nodig hebt om keuzes te maken die de relatie ten goede komen.

Creativiteitsreading

Deze reading richt zich op wat de onderliggende kracht is, die je meebrengt om je persoonlijke kwaliteiten te realiseren. Is enthousiasme je kracht, of kun je altijd op je humor en gevatheid vertrouwen? Komt je creativiteit voort uit je scherpe visie en relativeringsvermogen of stroomt het als vanzelf uit je zorgzame hart? Wat is de bron van je creatieve vermogens en hoe zet je deze naar vol vermogen in? We kijken naar je uitdagingen hierin en wat je mogelijk zou willen aanpassen. Je grootste kracht kan immers soms ook je grootste valkuil zijn.

Is alles in harmonie voor de komst van je kindje?

Wat is er nog nodig voor een zorgeloos ontvangst?

Veel gestelde vragen

Hoe kan een Reading me helpen?

Een reading brengt inzicht in hoe je naar bepaalde levenszaken kijkt, welke invloeden hierbij een rol spelen en welke eigenschappen je hebt om hier zelf een invulling aan te geven. Het is een aanmoediging om dichterbij jezelf te komen en je te realiseren waarom je handelt op een bepaalde manier, wat je graag zou willen leven en hoe je dit voor elkaar kunt krijgen.

Hoe weet ik zeker dat de Reading op mij betrekking hebben?

Bij een reading stem ik volledig af op jouw energie en laat ik mijn eigen gevoelens en gedachten los. Jouw energie vertelt jouw verhaal en dit omschrijf ik in woorden. Ik hoor hierbij vaak letterlijk de persoon praten die de reading ontvangt. Het gaat om wat jij wilt vertellen en nodig hebt om te horen. Dit komt in de reading naar voren.

Hoe bereid een Reading me voor op mijn kinderwens?

Een reading kan je helpen met het voorbereiden op je kinderwens door inzicht te geven in wat je fysiek, mentaal en praktisch nodig hebt om een gezonde start te maken. Het is belangrijk om goed te bekijken of je relatie er al helemaal aan toe is om deze stap te nemen en ook is het verstandig om goed te weten hoe je zelf tegen het moederschap aankijkt. Hoe wil je zijn als moeder en ben je die persoon al, kun je haar leven? Een reading helpt je bij het optimaliseren van verschillende aspecten van je leven, zodat alles gereed is voor nieuw leven.

Blijft een Reading altijd actueel?

In een reading komt naar voren wat op dit moment voor jou nodig is om te weten. De informatie kan bruikbaar zijn, voor de duur dat je met dit thema bezig bent. Het is dan ook verstandig om er mee aan de slag te gaan en werkelijk de boodschap tot je te nemen, zodat je kunt groeien en nieuwe stappen kunt zetten. Zodra het verhaal is ontwikkeld, kun je weer een nieuwe reading aanvragen om te zien welke nieuwe wegen je dan in kunt slaan. 

Wil je je goed voorbereiden op het moederschap?

Ontdek de antwoorden die je kunnen helpen.