Home » Blog » Volle Maan » Verbinding in innerlijke aspecten

Verbinding in innerlijke aspecten

door | 14 nov, 2016 | Volle Maan

Beaver’s Moon – Bloedmaan

14 november 2016 14:53:38

Samenwerking vanuit Innerlijke Compassie

Deze volle maan is een Supermaan – De ligging tot de Aarde is sinds 1968 niet dichterbij geweest. De maan zal dan ook zeer goed en groot zichtbaar zijn. Pas in 2034 volgt eenzelfde nabije maan.

Ook de uitwerking van de maan wordt hierdoor extra sterk voelbaar.

Samenwerking in Verstand en Gevoel

Deze maan nodigt uit tot het nemen van afstand van overweldigende emoties. Door uit het verhaal te stappen en rust te nemen, in zorg en compassie tot jezelf komen, kun je met een meer rationele blik naar situaties kijken en invoelen waar het werkelijk over gaat.

Alles mag en zal objectiever benadert worden, waardoor je kunt gaan voelen wat je nodig hebt en wat goed voor je voelt. In de afgelopen weken zul je mogelijk bemerkt hebben dat je sterker in je gevoel hebt kunnen zakken en dat hierdoor oude stukken zijn aangeraakt. Je hebt meer kunnen verwerken, door opnieuw te durven ervaren nu vanuit gevoel, in plaats van er verstandelijk over te redeneren.

Waar eerst het mentale stuk sterk aanwezig was en je situaties en oude herinneringen voornamelijk verstandelijk benaderde, waardoor het daadwerkelijk doorvoelen en toelaten van de emotionele lading die dit nog droeg wat achterwege bleef, is juist gevoel de afgelopen tijd meer naar de voorgrond gekomen. Dit kan overweldigend en intens geweest zijn.

Op dit moment, in aanwezigheid van deze supermaan, worden we uitgenodigd en zal het mogelijk worden om een balans te vinden tussen het mentale, verstandelijke aan de ene kant en het gevoel anderzijds.

Het gevoel en verstand zullen meer gaan samenwerken en elkaar gaan ondersteunen. Beiden helpen elkaar te verzachten. Waar het verstand eerder het gevoel probeerde te onderdrukken, door ervan te verwachten dat het zichzelf droeg en vooral daadkrachtig doorzette zonder klagen, zal het verstand nu het gevoel kunnen gaan begeleiden vanuit compassie en begrip. Het gevoel zal hierdoor worden getemperd en gekalmeerd. Tevens zal het gevoel bij het verstand een verzachting teweegbrengen om meer vanuit zorg en medeleven, steun en raad te geven. De splitsing die eerder was ontstaan door innerlijke starheid, gevoed door overlevingsdrang, zal vervagen. Beiden zullen zich tot elkaar kunnen keren en vanuit verbonden beginnen samen te werken.

Ouderlijke zorg voor innerlijk kind

Deze samenwerking is daarnaast herkenbaar in het innerlijk ouder- en kindstuk.

Ook deze aspecten zullen dichter tot elkaar kunnen komen en in zachtheid en vanuit herkenning met elkaar gaan samenwerken.

Je innerlijke ouder richt zich tot het innerlijke kind en zal zich minder kritisch en bestraffend opstellen tegenover het gevoelige, om steun vragende kind. Deze periode van de volle maan zal het mogelijk maken dat ook hierin meer rust, bezinning en toenadering komt. Dit zal een gevoel van warmte, troost en verwerking met zich meedragen, wat de komende tijd zal doorwerken.

Er komt een golfbeweging tot stand waarbij de zoektocht van het kind naar steun, troost en antwoorden, zoals deze eerder naar buiten gericht was, nu terugkeert naar binnen. Het kind vindt nu binnen wat het buiten zocht. Het proces van naar binnen keren zal vergemakkelijken en als prettiger ervaren worden. Het wegrennen van het gevoel af zal niet langer meer verkozen worden boven het verwelkomen van troost en compassie die gevonden wordt in het hartcentrum. Het wordt steeds aannemelijker om het gevoel toe te laten. Het innerlijke kind vindt deze steun en aanwezigheid bij de innerlijke ouder nu deze meer vanuit het hart veiligheid weet te geven.

Verbinding tussen het mannelijke en vrouwelijke

Een derde aspect waarin deze toenadering te herkennen valt, zal zijn tussen de mannelijke en vrouwelijk energie die in ieder mens aanwezig is. Ook de mannelijke en vrouwelijke delen in jezelf zullen elkaar beter kunnen zien en in beeld ‘elkaars handen’ gaan vasthouden. Niet langer vanuit strijd of bewijsdrang, maar vanuit een keuze om nader te komen, vergeving en spijt te getuigen. De oude innerlijke afstand zal kleiner worden en ook hierdoor zul je bemerken dat je steeds verder in balans komt.

Deze volle maan is krachtig en ook haar boodschap en doel zijn overtuigend.

Ze nodigt je uit de genoemde aspecten in jezelf met elkaar te verbinden, door jezelf in volledigheid te zien, waarderen en ondersteunen. Niet één aspect is superieur aan het andere of dient meer gevoed of geprezen te worden. Door jezelf vanuit het perspectief van al deze aspecten te bewonderen, groeit begrip en compassie en zal koestering en heelheid in je hart voelbaar worden. Je oude Ik zal verdwijnen en een nieuwe, volledig Zelf zal verschijnen.

Happy Full Moon

Over Tamara Muller

Ik breng graag meer bewustzijn binnen het geboorteproces, zodat ook jij je kinderwens kunt vervullen en volledig de vrouw kunt zijn die je wilt zijn.

Gerelateerde artikelen

Fases van oogsten

Fases van oogsten

FASES VAN OOGSTEN Harvest Moon – Oogstmaan 16 september 2016 21:07:49 Deze volle maan nodigt je uit om werkelijk alles te oogsten waar je al zo lang...

Lees meer

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin